Αρχική » Pegasus MyDATA

Μεγάλη κλήρωση με ΔΩΡΟ τη νέα εφαρμογή Pegasus Web App Freelancer

Η νέα λύση της ΤΕΣΑΕ GROUP για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως π.χ. Δικηγόρους, Γιατρούς, 

Αρχιτέκτονες / Πολιτικούς Μηχανικούς, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Σύμβουλους Επιχειρήσεων  ...και όχι μόνο!